Source: レスポンス

豊田社長「新型スープラでの参戦は私の悲願」総合41位完走…ニュル24時間