Source: レスポンス

自工会と石油連盟、低粘度エンジンオイルの品質規格「GLV-1」を新設定