Source: レスポンス

自動運転AIチャレンジ、オンラインシミュレーションで開催…参加者募集開始