Source: レスポンス

自動車向け鋼材価格、2年ぶり大幅値上げ—トヨタと鉄鋼各社が合意[新聞ウォッチ]