Source: レスポンス

トヨタ、進化した自動運転EV『eパレット』をオンラインで発表 12月22日