Source: レスポンス

「乗って学ぶ」交通安全、小中学生も参加できる運転予備校を千葉で開催 9月14日